Workshop (maat)werk in (na)zorg

zorgverlener met klantAchtergrond:

Als zorgverlener ervaart u wellicht hoe moeilijk patiënten het kunnen vinden om te praten over de dood en hun laatste levensfase. Ook de naasten van de patiënt
hebben het moeilijk: er komt veel op hen af. Er wordt een beroep op u gedaan: zowel qua zorgtaken, als emotioneel. Hoe gaat u daarmee om?

Doel van de workshop: de toegevoegde waarde voor uw praktijk
Doel is meer inzicht verkrijgen in emoties en gedrag van de cliënt en diens naasten gedurende het stervens- en rouwproces en hoe hier mee om te gaan. U leert benaderings- en communicatietechnieken waarmee u uw patiënt en diens naasten kan helpen de zorg en angst bespreekbaar te maken. Waarbij u uw authenticiteit behoudt en rust kunt beware

Werkwijze:
Korte informatieoverdracht gevolgd door interactief overleg op basis van de vooraf ingebrachte casussen van de deelnemers en praktisch oefenen door de deelnemers. De inhoud van de workshop sluit zo nauw mogelijk aan bij de gebeurtenissen in de casussen.

Inhoud: 
* Er wordt ingegaan op en geoefend op basis van de laatste wetenschappelijke inzichten omtrent communicatie met mensen in de laatste levensfase: manier van benaderen, de onderwerpen, communicatie in het algemeen.
* Bewustwording. Wat wordt er gevraagd van u? Wilt en kan u daarop ingaan? Waar ligt uw grens? En, hoe brengt u die tactisch, zodanig dat u gehoord wordt? Zodanig dat de ander voelt dat hij/zij in zijn waarde wordt gelaten. En uw mening en grens gerespecteerd wordt.
* Oefenen aan de hand van ervaringen van de deelnemers.

Datum / Certificaat
Er zijn 2 workshops: een lange waarin met acteur wordt geoefend en een korte, zonder acteur.
De lange workshop is op dinsdag 10 juni van 9.15 tot 17.00 uur.
De korte workshop is op dinsdag 17 juni van 12.30 tot 17.00 uur (nadruk op kennisoverdracht).
Na afronding van de workshop ontvangt u een certificaat van deelname.

Deelnemers / Kosten / Locatie
Aantal deelnemers: minimaal 8, maximaal 12.
Kosten lange workshop incl. acteur: € 145,20 (inclusief btw) per deelnemer.
Kosten korte workshop: € 60,50 (inclusief btw) per deelnemer.
Locatie: PuurZorg, Europark 18, 4904 SX Oosterhout. Thee en koffie worden verzorgd.

Aanmelden / Informatie
Aanmelden kan via josee.savvypeople@gmail.com en via 0655727231 
Voor meer informatie over de workshop of over Savvy People en de trainer, kunt u bellen met bovengenoemd nummer of bezoek www.savvypeople.eu.

Facturatie / Annuleren: 
Na aanmelding ontvangt u een bevestiging. Circa een maand voor aanvang van de workshop ontvangt u een factuur. Bij tijdige aanmelding ontvangt u twee weken vóór de workshop digitaal informatie om u voor te bereiden op de workshop. U kunt tot 30 dagen voor de workshopdatum annuleren.