Well-being at Work

Maat-werk voor werk:

Speciaal voor bedrijven maakt Savvy People trainingsprogramma’s en workshops die een positieve werking hebben op het welbevinden, motivatie, invloedsniveau en geluksgevoel van werknemers. De trainingen en workshops zijn zo opgebouwd dat de medewerkers veel kennis praktisch kunnen toepassen zodat zij deze kunnen implementeren in hun dagelijks leven en werk. De kennis wordt zodanig gedeeld dat de deelnemers het echt begrijpen en er mee aan de slag kunnen. Door de bewustwording die de deelnemers krijgen groeien ze als mens en kunnen ze betere, duidelijkere en effectievere keuzes maken: op hun werk en in hun leven.

De workshops die we geven zijn:13171223_s
> mindfulness
> coaching voor professionals
> well-being at work (combinatie van mindfulness en bewegen)
> emotionele intelligentie op de werkvloer
> emotioneel intelligent eten

Bij onze trainingen en workshop zitten altijd elementen om mensen bewuster te maken van hun eigen gevoel, (onbewuste) emoties, gedachten, overtuigingen en de effecten hiervan op hun functioneren, gedrag en effectiviteit: emotionele intelligentie is onmisbaar in de huidige tijd. Wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat niet zozeer de kennis of het IQ het verschil maakt maar het EQ en er op dit moment veel behoefte is aan emotioneel intelligente, dienende leiders.

Deze lijst is niet limitatief. We maken immers het liefst trainingen die afgestemd zijn op de behoefte en wensen van de medewerkers en de ontwikkelingen in uw bedrijf. Neemt u gerust contact met ons op als u meer wilt weten of een andersoortige training of workshop wil.

Wat maakt onze trainingen en workshops bijzonder?
Los van alle kennis en ervaring die we meebrengen: de kracht van onze trainingen en workshops zit in onze toegankelijkheid, betrokkenheid, geduldige daadkracht en compassie. We gaan er vanuit dat ieder mens graag vooruit wil en wil groeien. En dat als dit niet zo zichtbaar is, dat hier een reden voor is. Daar gaan we dat met betrokkene persoonlijk over in gesprek. We streven er altijd eerst voor dat er een sfeer van veiligheid en vertrouwen wordt opgebouwd. Vervolgens laten we de deelnemers even ‘voelen’ en overdenken over wat ze nog niet weten of waar ze nog in kunnen groeien. Daarna gaan we er gezamenlijk, in co-creatie, een leerzame en plezierige dag van maken. Want, wetenschappelijk staat ook vast: mensen nemen beter op en leren meer als ze in een ontspannen staat zijn en in flow kunnen komen.

Sociaal ondernemen:
5% van de omzet van de cursus gaat in het ‘Savvy People opleidingsfonds’: deze pot is bestemd om (jonge) mensen die werkervaring willen opdoen bij Savvy People en het trainers- of coachvak willen leren te begeleiden. Het geld in het fonds is bedoeld voor een trainee-vergoeding en/of boeken en/of scholing van de trainee.

Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u een korte mail sturen naar josee@savvypeople.nl of bellen naar 0655727231.