By on 11/09/2013

Mijn missie is het begeleiden van mensen in hun persoonlijke ontwikkelingspad, in bewustwording van wie ze zijn en dat uit te dragen in wat ze willen en hoe ze dat kunnen bereiken – in ondernemen, werk, gezondheid, relaties, ouderschap, spiritueel. 

Mijn doel is mensen bewuster in het leven te laten staan zodat ze bewustere en betere beslissingen nemen over hun en in hun leven: qua werkkeuze, gezondheid en sociaal leven. Zodat ze gezonder en gelukkiger leven, meer innerlijke rust betere relaties hebben. Ik wil zoveel mogelijk mensen Savvy maken. 

Mijn visie: Mijn ervaring is dat alles invloed heeft op elkaar. Je neemt jezelf – en je gedachten, overtuigingen, emoties, basisangsten, mogelijkheden, wensen, kracht, relaties, gezondheid – overal mee naar toe. Je kunt het een niet scheiden van het ander. Recentelijk neurowetenschappelijk wijst uit dat lichaam en geest elkaar continu wederzijds beïnvloeden. Wanneer je je bewuster daarvan wordt en van de gevolgen daarvan, kan je er mee gaan werken, zodat je er een  positieve impact aan kan geven.  

Mijn strategie:
Lichaam & geest & spirit verbinden. In werk, opleiding, vrije tijd. Of u nou een juridisch advies vraagt of voor coaching, mediation of training komt: samen bekijken we de kwestie of uitdaging vanuit een breed perspectief.

Juist in deze tijd, waarin mensen veel investeren in opleiding, werk en privéleven, lopen we onszelf nog wel eens ongemerkt voorbij. Savvy People biedt workshops, trainingen, coaching, advies mediation aan waar bewust en aanwezig zijn  met wat je wilt en waarom je dat wilt voorop staat. 

Natuurlijk staat het doel van uw vraag voorop: bijvoorbeeld een juridisch advies, een conflict bemiddelen, een relatie verbeteren, assertiever worden of beter in contact komen met uw emoties. Maar binnen onze trainingen en workshops is ruimte is voor jou authenticiteit en autonomie. Ik daag je uit voorbij je kaders en overtuigingen te kijken, anders te kijken en andere perspectieven te ontdekken. 

Ik combineer mijn kennis van de psyche, lichaam en energie met ‘aardsere’ zaken zoals bij advies inzake de toepassing van het recht en ‘good governance’ als bij vaardigheidstrainingen, conflicthantering en conflictbemiddeling.

Wie zijn Savvy people? Savvy People zijn open minded, origineel en oprecht betrokken. Ze kennen hun waarden en passen die bewust toe. Ze ervaren innerlijke rust en zijn zich bewust van zichzelf en van hun invloed op anderen en vice versa. Ze zijn bewust en aanwezig in het moment. Ze zijn zich bewust van en bewust bezig met hun gedachten, gevoel en energie. Ze zijn zich er bewust van dat ze deel zijn van het geheel.