Orthomoleculaire epigenetische therapie

Voor gezondheidsbevordering en het bevorderen van herstel bij ziekte. Gezondheid begint in het spijsverteringsstelsel, dus een goede mond-, maag- en darm is essentieel.

Na een grondige intake en zo nodig verdere onderzoeken wordt een behandelplan opgesteld waarbij uit wordt gegaan van 6 speerpunten:
1. verminderen van ‘triggers’ die gezondheid negatief beïnvloeden (bacterie, virus, candida, teveel stress, SNP’s*);
2. creëren van voorwaarden voor gezondheid en energie: slaap, bewegen, ontspannen, ontprikkelen en opladen;
3. herstellen, opladen, groeien en vermeerderen van de energie(machinerie): de mitochondriën in de cellen;
4. werken met voeding die de gezondheid van de cliënt ondersteunt en versterkt;
5. de leverfunctie (en daarmee de detox van afvalstoffen) ondersteunen;
6. mindset voor energie creëren, ‘re-wire your brain for flow and gain’

Genetica en Epigenetica:
Ieder mens is uniek en dat zien we terug in onze genen. Veel mensen hebben een SNP (‘SNIP’ of polymorphisme) op een of meer genen. Het is een ‘genetische variatie’. Deze SNP’s hebben onze voorouders geholpen te overleven: het zijn vaak nuttige aanpassingen geweest. Maar, ‘aan elke voordeel kleeft een nadeel’. En deze nadelen kunnen onder omstandigheden te veel invloed krijgen, waardoor u er last van krijgt. Gelukkig is daar meestal wat aan te doen. Als u weet welke SNP u hebt kunt u enerzijds uw eigen gedrag beter begrijpen en anderzijds kunt u door aanpassing van uw leefstijl (eten, slapen, bewegen) uw voordeel doen met de SNP en de nadelen verkleinen. Om uit te vinden welke SNP op welke gen(en) u hebt, kun u uw genen laten checken maar dat hoeft niet persé. Door het beantwoorden van een specifieke vragenlijst kunt u al met redelijke zekerheid uitvinden of en zo ja, welke SNP op welke gen(en) je hebt. Als u dat weet kunt u veel beter begrijpen waarom u bepaalde gezondheidsklachten hebt; dit kan varieren van migraine, slaapproblemen, onrust, geirriteerdheid, hyperfocus of juist focusproblemen, moete met ontspannen, obsessiviteit, verslavingsneiging, emotionele ‘mood-swings’. Door anders te eten en uw leefstijl aan te passen – de Epigenetica – krijgt u grip op uw gezondheid. U leert dan te werken mét uw SNP’s en alleen dat al geeft rust en meer energie.

Hoe ik werk:
U kunt bellen of mailen om een afspraak te maken. Bij een aanvraag voor een consult krijgt u eerst een mail met intakeformulier en wat instructies, zodat ik bij het eerste consult al zoveel mogelijk informatie ontvang. Bij een eerste consult wil ik graag zoveel mogelijk over uw gezondheid in kaart brengen: dit consult duurt daarom anderhalf uur. Indien wenselijk zullen er ook nadere onderzoeken gedaan worden, zoals een ontlastingsonderzoek, een urine- of bloedtest of een haarmineraalanalyse. Een goede voorbereiding is immers het halve werk: meten is weten. Vervolgens stel ik een behandelplan op, in overleg met u.

Praktijklocaties:
– Op woensdag bij Tandheelkundig centrum De Seringen, Seringenstraat 23, 5213 GS ‘s-Hertogenbosch, tel: 073-6133515
– Op dinsdag bij de Vitaminestore, Hinthamerstraat 75, 5211MG ‘s-Hertogenbosch, tel: 073 – 6104796
– Andere dagen: De Koffiebranderij, Daviottenweg 40, 5222 BH Den Bosch, tel: 0655727231
In verband met andere werkzaamheden werk ik soms op andere dagen op de praktijklocaties: neem daarom gerust even contact op wanneer u niet kan op dinsdag of woensdag.
U kunt een afpsraak maken via bovenstaande nummers of direct via mij, via 0655727231 of via josee@savvypeople.nl
Binnenkort kunt u zelf een afspraak maken via een link op deze website.

Prijs per consult:
1e consult, 1,5 uur: 120 euro
2e en volgende consult:
60 minuten: 85 euro
45 minuten: 60 euro
30 minuten: 45 euro
15 minuten: 25 euro
Voor telefonische consulten gelden dezelfde tarieven. Bij niet nagekomen afspraken gelden eveneens deze tarieven.
U kunt een afspraak uiterlijk 48 uur voor het consult kosteloos afzeggen.
Let op: De kosten voor eventuele supplementen en de kosten voor onderzoeken komen bovenop de consulttarieven. De kosten voor onderzoeken worden door het labaratorium direct bij u in rekening gebracht. Deze onderzoeken worden veelal niet vergoed door de verzekeraars. Indien u bepaalde onderzoeken kan doen via de huisarts zal dit met u worden besproken.

Houd er rekening mee dat een orthomoleculair traject enige tijd in beslag neemt – we gaan op zoek naar de oorzaak van u klachten, die u in jaren hebt opgebouwd. Het herstelproces neemt daarom ook enige tijd in beslag en vergt vaak naast een leefstijlverandering ook een mindset-verandering. Er is geen quick fix.

Verzekering:
De consulten kunnen via een aanvullende verzekering via uw verzekaar worden vergoed. Hoe hoog die vergoeding is, is afhankelijk van de polisvoorwaarden van uw verzekeraar. U kunt zich daarover laten informeren door uw verzekeraar.