Workshop ‘Begrijp ik je goed?’

Workshop ‘Begrijp ik je goed? Goed communiceren & assertiviteit
Iedereen communiceert. Meestal met goede intenties. En toch is de communicatie helaas niet altijd even effectief. Ineffectieve communicatie isveelal gevolg én oorzaak van onbegrip, emotie en conflict. Dit leidt tot problemen op het werk (bv slechte overdracht) en minder werkplezier.

Doel van de workshop:
U krijgt meer inzicht in communicatie in het algemeen en uw invloed op de communicatie in het bijzonder. U gaat uw gesprekspartner beter begrijpen en uw zeggingskracht vergroten. U gaat bijvoorbeeld inzien wanneer u gemanipuleerd wordt en wanneer u over uw grenzen dreigt te gaan. Het wordt makkelijker om duidelijke afspraken te maken en zo onbegrip en conflicten voorkomen. U gaat adequater optreden. Uw assertiviteit leidt tot meer rust en zelfvertrouwen.

Werkwijze:
Korte informatieoverdracht gevolgd door praktisch oefenen door de deelnemers. Inbrengen van eigen casus om mee te oefenen. De workshop is opgebouwd uit kennisblokken van maximaal 30 minuten: het oefenen en beleven – leren door doen – staat centraal.

Inhoud workshop:
We leggen de basis voor assertiviteit. We gaan in op de ‘communicatiemuur’, het (verborgen) appèl achter de boodschap, de emotie, reflectietechnieken, communicatiestijlen, metacommunicatie. We onderzoeken de invloed van uw kernkwaliteiten en uw valkuilen op uw communicatie. U krijgt inzicht in hoe conflicten ontstaan. U leert op assertieve wijze effectief feedback te geven. U oefent een situatie uit uw praktijk.

Datum / Certificaat
De workshop wordt gegeven op dinsdag 6 mei, van 12.30 tot 17.00 uur.
Na afronding van de workshop ontvangt u een certificaat van deelname.

Deelnemers / Kosten / Locatie
Aantal deelnemers: minimaal 8, maximaal 12.
Kosten: € 60,50 inclusief btw per deelnemer.
Locatie: PuurZorg, Europark 18, 4904 SX Oosterhout. Thee en koffie worden verzorgd.

Aanmelden / Informatie
Aanmelden kan via josee.savvypeople@gmail.com en via 0655727231
Voor meer informatie over de workshop of over Savvy People en de trainer, kunt u bellen met bovengenoemd nummer of bezoek www.savvypeople.eu.

Facturatie / Annuleren:
Na aanmelding ontvangt u een bevestiging. Circa een maand voor aanvang van de workshop ontvangt u een factuur. Bij tijdige aanmelding ontvangt u twee weken vóór de workshop digitaal informatie om u voor te bereiden op de workshop. U kunt tot 30 dagen voor de workshopdatum annuleren.