Conflictpreventie en -management

communicatie probleempje?Conflicten zijn het gevolg van ‘ruis in de communicatie’ en emoties. Er is een conflict aan het ‘ontkiemen’ of is reeds ontstaan met de cliënt, diens familie of een collega. Hoe voorkomt u (escalatie van) een conflict? Hoe reageert u effectief in geval van een conflict?

Doel van de workshop, de toegevoegde waarde voor u:
Na deze workshop voelt u zich zekerder in moeilijke gesprekken en bent u beter in staat om conflicten te voorkomen. En mochten ze toch ontstaan, kunt u ze bespreekbaar maken, managen.

Werkwijze:
Deels online kennisoverdracht en inzicht verkrijgen, deels offline gedurende de eendaagse workshop. Steeds korte informatieoverdracht gevolgd door praktisch oefenen door de deelnemers. Voor een beter leereffect kunt u een eigen casus inbrengen om mee te oefenen.

Inhoud workshop:
U krijgt meer inzicht in en invloed op eigen gedachten, emoties gedrag en uitingen in een conflict: uw reactie beïnvloedt immers de ander. U krijgt strategieën uit de mediation praktijk (conflictbemiddeling) om effectief te reageren en leert hoe de ander positief te beïnvloeden. We gaan in op het ontstaan van conflicten, conflictdiagnose, conflictproces, ‘rollen’, belangen, overleg en onderhandeling, verwachtingenmanagement en eerste hulp bij ongewenste resultaten.

Voorkennis:
Verwacht wordt dat de deelnemer kennis heeft van gesprekstechnieken en metacommunicatie en deze weet in te zetten. Hiertoe kan de workshop ‘Begrijp ik je goed” gevolgd worden.

Certificaat
Na afronding van de workshop ontvangt u een certificaat van deelname.Deelnemers / Kosten / Locatie

Deelnemers / kosten / locatie
Aantal deelnemers: minimaal 8, maximaal 14.
Kosten: € 96,80 inclusief btw per deelnemer.
Locatie: Parallelweg 30 te Den Bosch.

Voor thee, koffie, water en versnaperingen worden verzorgd.

Aanmelden / Informatie
Aanmelden kan via josee@savvypeople.nl en via 0655727231
Wanneer u meer informatie over de workshop, bel gerust.

Facturatie / Annuleringsvoorwaarden:
Na aanmelding ontvangt u een bevestiging. Circa een maand voor aanvang van de workshop ontvangt u een factuur. Bij aanmelding 2 maanden voor de workshop krijgt u € 10 korting. In geval van afmelding binnen 2 weken voor de workshop, kunt u iemand anders voor u laten komen (graag wel van te voren melden). Wanneer niemand uw plaats inneemt, wordt er € 40 aan annuleringskosten in rekening gebracht.