Werkwijze Savvy People

Savvy People staat voor onconventioneel, origineel en oprecht.

Onze missie is het promoten en begeleiden van mensen in hun persoonlijke ontwikkeling: in ondernemen, werk, gezondheid, relaties, spiritueel. 

Onze visie:
Veel coaches en trainers specialiseren zich op een gebied: of werk, of relaties, of gezondheid of bewustwording. Er is niets mis met specialiseren. Maar, alles wat je meemaakt heeft invloed op de diverse facetten van je leven. Wat je op je werk gebeurt neem je mee naar huis. En andersom.

Je neemt jezelf – en al je gedachten, overtuigingen, emoties, angsten, beperkingen, wensen, kracht, relaties, gezondheid – overal mee naar toe. Je kunt het wellicht onderdrukken, toch blijft het invloed houden.

Zoals je gedachten invloed hebben op je lichamelijke gesteldheid (ja dat is inmiddels wel afdoende bewezen) heeft ook je lichamelijke gesteldheid invloed op je gedachten en daarmee je acties. Wanneer je privé of op je werk kennis en ervaringen opdoet, neem je dat – bewust of onbewust – mee in andere situaties. Wanneer je je bewuster daarvan wordt, kan je er mee gaan werken – wanneer het positief werkt – of er iets aan gaan doen – wanneer de ervaring je beperkt, tegenhoudt. 

Onze strategie:
Lichaam & geest verbinden. Natuurlijk staat het doel van een workshop voorop: bijvoorbeeld ondernemingsvaardigheden verkrijgen. Maar binnen onze trainingen en workshops is ruimte is voor ontwikkeling van authenticiteit. Eigengereid is prima: we dagen je uit voorbij je kaders en overtuigingen te kijken, andere invalshoeken te ontdekken, je te verwonderen. En daarvoor je stoel uit te komen.