Workshop intervisie bij werkinrichting – en werkproblemen

intervisieAchtergrond:
In uw werk ervaart u positieve momenten. Soms ervaart u moeilijke momenten. Bijvoorbeeld: Wanneer u moeite heeft met het gedrag van iemand in uw werkomgeving. Of, u ervaart angst, verdriet of boosheid die u niet goed met mensen buiten uw werkveld kunt of wilt bespreken. En mogelijk heeft u vragen over uw bedrijfsvoering. Dan kan intervisie helpen. Intervisie wordt onder andere toegepast door groepjes docenten,
advocataten, onder mediators en coaches en door zorgverleners.

Doel van de workshop: de toegevoegde waarde voor uw praktijk
Bij intervisie legt u uw vraag aan collega’s voor. Dit kunnen steeds dezelfde collega’s zijn. Dit bevorderd het gevoel van vertrouwdheid en veiligheid, hetgeen de openheid en het leereffect ten goede komt. De groep tot 8 personen zijn. Op een gestructureerde wijze wordt uw vraag besproken. Dit leidt vaak tot verrassende inzichten en oplossingen. Intervisie bevordert zelfreflectie. De ‘frisse blik’ van de collega en diens andere referentiekader zet aan tot nadenken. Een intervisiegroep maakt gebruik van onderlinge kwaliteiten bij het bespreken en opheffen van problemen in het werk. Intervisie verhoogt uw deskundigheid, individueel of als team, op een plezierige manier.

Werkwijze:
Korte informatieoverdracht gevolgd door praktisch oefenen door de deelnemers. Inbrengen van eigen casus om mee te oefenen.

Inhoud:
U leert intervisiemethoden en leert ze toepassen. Zodat u met uw eigen intervisiegroep systematisch, efficiënt en effectief in een prettige sfeer met probleemoplossing aan de gang kunt gaan. U gaat in de workshop oefenen met:
* De grondhouding voor intervisie
* De intervisieregels
* 2 methodes voor intervisie
Ten behoeve van de oefening kunnen een aantal deelnemers een eigen casus inbrengen.

Datum / Certificaat
De workshop wordt op dinsdag 13 mei gegeven, van 12.30 tot 17.00 uur.
Na afronding van de workshop ontvangt u een certificaat van deelname.

Deelnemers / Kosten / Locatie
Aantal deelnemers: minimaal 8, maximaal 12.
Kosten: € 60,50 (inclusief btw) per deelnemer.
Locatie: PuurZorg, Europark 18, 4904 SX Oosterhout. Thee en koffie worden verzorgd.

Aanmelden / Informatie
Aanmelden kan via josee.savvypeople@gmail.com en via 0655727231
Voor meer informatie over de workshop of over Savvy People en de trainer, kunt u bellen met bovengenoemd nummer of bezoek www.savvypeople.eu.

Facturatie / Annuleren:
Na aanmelding ontvangt u een bevestiging. Circa een maand voor aanvang van de workshop ontvangt u een factuur. Bij tijdige aanmelding ontvangt u twee weken vóór de workshop digitaal informatie om u voor te bereiden op de workshop. U kunt tot 30 dagen voor de workshopdatum annuleren.