Mediation

Specialisatie:

Arbeid- en samenwerkingsconflicten en relationele conflicten in de particuliere sfeer, ter voorkoming of ter betere afhandeling van scheidingen.

Waarom kiezen voor mediation?

Wanneer de onderlinge communicatie en samenwerking minder goed gaat, ligt er een kiem voor een conflict. Bijvoorbeeld tussen twee leidinggevenden of tussen een leidinggevende en een medewerker. Wees escalatie vóór. Het spaart energie, tijd en geld om tijdig de begeleiding van een deskundige te vragen om escalatie te voorkomen.

Soms is een conflict al zo hoog opgelopen dat u niet meer in onderling kunt overleggen en niet zo gauw een oplossing vindt. Met conflictbemiddeling door mr. Bosman wordt het alsnog mogelijk om gezamenlijk een oplossing te vinden. Wat u de tijd, energie en geld – voor advocaten en rechtszaak – scheelt. Mr. Bosman is succesvol in mediation en heeft veelal aan maximaal 10 uur genoeg om de angel uit het conflict te halen en partijen tot onderling begrip en het exploreren van oplossingen te begeleiden.

Middels een of meerdere mediationgesprekken kunnen veel geschillen door de partijen onderling worden opgelost. Hierdoor kunnen de partijen hun relatie voortzetten, met begrip voor elkaars overeenkomsten, verschillen en belangen. Indien voortzetting niet mogelijk blijkt, kan de relatie op een voor beide acceptabele en prettige manier beëindigd worden. De mediator faciliteert het gesprek zodat u het conflict gezamenlijk oplost. Gedurende het mediationtraject wordt er gewerkt aan het herstellen van het vertrouwen. Door het (op)bouwen van onderling begrip kunnen de partijen nadenken over de diverse mogelijke oplossingen voor hun geschil en een gezamenlijk gedragen, lange termijn oplossing voor het geschil.

Hoe werk ik?

Door mijn combinatie van jurist (ex-advocaat) en soft-skila expert en mijn ervaringen met mediation, heb ik ervaren dat het beter is om het werken aan de relatie of samenwerking los te koppelen van de juridische aspecten. Ik beveel ik u aan de mediation door een ander dan uw jurist of advocaat te laten doen, omdat deze mediator met een ‘open mind’ partijen benadert en minder nadruk legt op de juridische aspecten, waardoor het conflict uit de juridische sfeer kan worden getrokken. Die juridische sfeer kan namelijk juist een beletsel blijken om tot een gezamenlijk gedragen oplossing te komen. Om een goede gezamenlijke oplossing te vinden, is het belangrijk om eerst aan de relatie te werken en misverstanden uit de weg te helpen. Dan ontstaat er een basis voor een (juridische) oplossing, die vervolgens kan worden uitgewerkt door uw jurist of advocaat. In onderling overleg zijn, wanneer nodig, de juristen of advocaten van de beide partijen welkom  om bij de mediation aan te zitten, ten behoeve van de juridische input in de specifieke zaak. Uiteindelijk scheelt deze werkwijze tijd, geld en frustratie.

Als mediator ben ik een onafhankelijke, neutrale partij: ik luister goed, oordeel niet en begeleid het proces tussen de partijen. Ik zorg voor een vertrouwde, veilige omgeving waarin partijen zich kunnen uitspreken, naar elkaar kunnen gaan luisteren en inzicht krijgen in de gemeenschappelijke belangen.

In geval van mediation sluit u met uw wederpartij en Savvy People een mediationovereenkomst en eventueel separate overeenkomst van opdracht met de opdrachtgever.